Facebook
Naziv: Djevojačka pučka škola Daruvar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1866 - 1945
Normativni nazivi: Djevojačka pučka škola Daruvar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Djevojačka pučka škola u Daruvaru (1878 - 1879) (hrvatski)
Obća pučka škola u Daruvaru (1879 - 1891) (hrvatski)
Niža pučka škola u Daruvaru (1891 - 1903) (hrvatski)
Niža pučka škola djevojačka u Daruvaru (1903 - 1906) (hrvatski)
Niža pučka djevojačka škola u Daruvaru (1906 - 1908) (hrvatski)
Samostanska djevojačka škola u Daruvaru (1908 - 1912) (hrvatski)
Niža pučka škola u Daruvaru, djevojačka (1912 - 1921) (hrvatski)
Niža pučka djevojačka škola u Daruvaru (1921 - 1928) (hrvatski)
Državna osnovna djevojačka škola u Daruvaru (1928 - 1935) (hrvatski)
Državna narodna škola u Daruvaru, djevojačka (1935 - 1939) (hrvatski)
Državna narodna ženska osnovna škola u Daruvaru (1939 - 1941) (hrvatski)
Državna djevojačka pučka škola u Daruvaru (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zbog fragmentiranosti arhivskog gradiva ne može se utvrditi točan datum osnivanja i djelovanja škole. Prema Cuvaju 1866. godine u Daruvaru je djelovala Djevojačka pučka škola pod vodstvom sestara milosrdnica. Škola se je krajem 19. stoljeća financirala iz zaklade grofice Janković i njezine obitelji. Djelovala je do 1945. godine kada je ukinuta.
Sjedišta: Daruvar
Djelatnost: Osnovna djelatnost je odgoj i obrazovanje djevojaka.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema sačuvanom gradivu škola je imala četiri razreda i tri tečaja opetovnice.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-684 Djevojačka pučka škola Daruvar (stvaratelj)
Literatura: Cuvaj, Antun,
Identifikator: HR-DABJ/S - 798
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica