Facebook
Naziv: Djevojačka pučka škola Daruvar (fond)
Signatura: HR-DABJ-684
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1878 - 1945
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 3 svež
Odgovornost: Djevojačka pučka škola Daruvar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo je preuzeto u dva navrata od strane imatelja gradiva, Osnovne škole "Vladimir Nazor " Daruvar. Prvi puta 1998. godine, knjiga akvizicije IV. redni broj 568., a drugo preuzimanje je izvršeno 06.02.2003. godine, knjiga akvizicije IV. redni broj 700.  
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži dio opće korespodencije sa službenim organima vlasti u vidu okružnica i spisa o pomoći vojnicima tijekom I. Svijetskog rata. Od pedagoške dokumentacije sačuvani su ispitni izvještaji, razredni imenici, popisi školskih sposobnjaka i svjedodžbe.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-684/SI - 1 Djevojačka pučka škola Daruvar (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1782
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica