Facebook
Naziv: Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1919 -
Normativni nazivi: Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu (hrvatski)
Povijesni nazivi: Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu (1919 - 1934) (hrvatski)
Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu (1936 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu osnovano je 1919. godine. Osnivačka skupština održana je 21. prosinca 1919. u Zagrebu. Odlukom Okružnog suda od 6. srpnja 1934. Društvo je fuzionirano u Centralnu pčelarsku zadrugu u Zagrebu. Godine 1936. Društvo je ponovno izdvojeno kao zasebno društvo. Nema podataka o prestanku djelovanja.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Pčelarsko društvo osnovano je s ciljem razvoja i unapređenja pčelarstva, promicanja potrošnje pčelinjih proizvoda, očuvanja prirodnog okoliša te stalnog okupljanja građana radi poticanja uzgoja pčela. Društvo je redovito priređivalo pčelarske sastanke, rasprave i tečajeve. Udruga je pomagala članovima pri nabavi pčelaca, košnica i ostalih potrepština. Društvo je izdavalo mjesečnik Pčela (Jugoslavenska pčela), pčelarske knjige, brošure, kalendare, letke i sl.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Društva je Skupština, Odaslaničko vijeće (Upravni i Nadzorni odbor i predstavnici podružnica). Upravni odbor čini predsjednik, dva potpredsjednika, deset odbornika i šest zamjenika. Obranički sud rješava sporove među članovima. Po potrebi osnivane su podružnice (Hrvatsko-slavonsko pčelarsko društvo u Osijeku, Okružno pčelarsko društvo u Kastvu, Okružno pčelarsko društvo u Mostaru i dr.). Društvo je biralo predstavnika za skupštine Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva kao središnje zadruge u Zagrebu.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1237 Centralno pčelarsko društvo u Zagrebu (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 7997
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica