Facebook
Naziv: Družba Braća Hrvatskog Zmaja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1905 -
Normativni nazivi: Družba Braća Hrvatskog Zmaja (hrvatski)
Povijesni nazivi: Družba braće zmaja ognjenoga (1905 - 1906) (hrvatski)
Klub "Braće hrvatskoga zmaja" (1906 - 1911) (hrvatski)
Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" (1911 - 1941) (hrvatski)
Viteški Red Hrvatskoga Zmaja (1941 - 1945) (hrvatski)
Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" (1945 - 1946) (hrvatski)
Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" (1990 - ) (hrvatski)
Dopunski podaci: Družba " Braća Hrvatskoga Zmaja"
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Napomena o osnivanju: Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" osnovana je 16. studenog 1905. pod nazivom "Družba braće zmaja ognjenoga".
Povijest: Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" osnovana je 16. studenog 1905. pod nazivom "Družba braće zmaja ognjenoga". Od 1906. u Pravilima se navodi Klub "Braće hrvatskoga zmaja" a od 1911. do 1941. Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja". Pod tim nazivom djeluje sve do 19.11.1941. kada uredbom Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja NDH postaje Viteški Red Hrvatskoga Zmaja. Nakon rata vraća stari naziv ali već 4.ožujka 1946. Ministarstvo unutarnjih poslova NR Hrvatske raspušta Družbu i zabranjuje njen daljnji rad. Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" obnovljena je 1990. Obnoviteljska skupština Družbe održana je 23. lipnja 1990.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" potiče i organizira aktivnosti na povijesnom, kulturnom, socijalno - humanitarnom i prosvjetnom planu.Zadaća joj je održavanje uspomena na važne događaje i ličnosti iz povijesti hrvatskoga naroda, širenje obrazovanosti i društvenosti među svojim članovima, osnivanje kulturnih i humanitarnih ustanova, očuvanje spomenika i gradova, pomoć siromašnima. Djeluje preko svojih ogranaka organiziranih u većim gradovima (Split, Dubrovnik).
Unutarnji ustroj / genealogija: Glavna skupština, Meštarski zbor (Veliki meštar i 14 meštara), Savjetno vijeće, Zmajski areopag (zaslužni članovi), Obranički sud
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-635 Družba "Braća Hrvatskog Zmaja" (stvaratelj)
Napomena: DBHZ nije djelovala u razdoblju od 1914-1917.
Identifikator: HR-HDA/S - 8083
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica