Facebook
Naziv: Družba "Braća Hrvatskog Zmaja" (fond)
Signatura: HR-HDA-635
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DBHZ (hrvatski)
Alternativni nazivi: Zmajevci (hrvatski)
Razdoblje: 1905 - 1946
Arhivske jedinica: 20 d/m
Tehničke jedinica: 2 mapa ; 7 knj. ; 181 kut.
Odgovornost: Družba Braća Hrvatskog Zmaja (stvaratelj) (1905-1946)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u HDA po službenoj dužnosti 1946. akvizicijom br. 16 od Ministarstva prosvjete NR Hrvatske i 1993. akvizicijom br. 8 od Državnoga arhiva Zagreb, darovanjem od Viktora Mohra 1962. akvizicijom br. 20 i otkupom od Ilije Siničkovića 1984. akvizicijom br. 28.
Sadržaj jedinice: 1. Normativni akti, 2. Članstvo, 3. Uprava, 4. Ustrojstvo, 5. Djelatnost, 6. Imovina, 7. Računovodstvo, 8. Tiskopisi, grbovi, mape i film.
Izlučivanju: Izlučeni su multiplikati.
Vrste medija: Filmska vrpca ; Papir ; Predmet
Vrste građe: crtež ; Zvuk ; Plan ; plakati ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je tematski sređen po serijama i podserijama i napravljen je sumarni inventar.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-635/SI - 1 Družba "Braća Hrvatskog Zmaja" (sumarni inventar)
Restauracija: Restaurirane spomen knjige.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4552
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica