Facebook
Naziv: Laszowski Emilij (fond)
Signatura: HR-HDA-806
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Laszowski E. (hrvatski)
Razdoblje: 1651 - 1952
Arhivske jedinica: 9 d/m
Tehničke jedinica: 90 kut.
Odgovornost: Laszowski, Emilij (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda iznimno je raznorodno i sadrži osobne dokumente, odlikovanja i diplome, dnevnike i priloge za biografiju; stručne, znanstvene i publicističke radove; materijale vezane za suradnju E. Laszowskog s raznim društvima i ustanovama; materijale vezane za njegov rad u povjerenstvima; opsežnu korespondenciju; radove drugih autora; grafike, drvoreze i slike; sitni tisak i isječke; izvorne dokumente; gradivo Emilove treće supruge Fini Laszowski (korespondencija, teozofski materijali) te gradivo vezano za obitelji Babok i Šufflay koje su bile u srodstvu s Laszowskim.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački ; češki
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-806/AI - 1 Osobni fond Emilij Laszowski (analitički inventar)
HDA-806/P - 2 Ostavština Laszowski (popis)
HDA-806/P - 3 popis razglednica u "Dnevniku" Emila Laszowskog (popis)
HDA-806/V - 1 Zbirka "Emil Laszowski" (vodič)
Arhivske jedinice: HR-NSK- 81: Obitelj Filippi, Pappafava, Sorari
HR-HDA- 635: Družba "Braća Hrvatskog Zmaja"
HR-HDA- 996: Albert Theodor Božidar
Napomena o dopunskim izvorima: Dio gradiva se čuva i u NSK (fond br. 325, svež. 2. pisama 9).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4723
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica