Facebook
Naziv: Albert Theodor Božidar (fond)
Signatura: HR-HDA-996
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Albert T. B. (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1946
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Albert, Theodor Božidar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je otkupljeno od Theodora Alberta, sina (akv. 36/1996.).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži kopije materijala koji se odnose na djelovanje Eugena Kvaternika (Promemorija upućena Svetoj Stolici, pismo, oporuka i punomoć za raspolaganje imovinom, fragmenti rukopisa, fotografije) te arhivalije Theodora Alberta (kopije životopisa i rukopisnih tekstova o razgovoru s bugarskim kraljem Ferdinandom i papinskim legatom Eugeniom Pacellijem, rukopis koncepta "Promemorije").
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-996/P - 1 Popis Alberta Theodora Božidara (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 806: Laszowski Emilij
Napomena o dopunskim izvorima: U Osobnom fondu Emila Laszowskog (HR HDA 806) u kutiji br. 8 nalazi se korespondencija između E. Laszowskog i T. Alberta.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4882
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica