Facebook
Naziv: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1951 - 1952
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Savjeta za promet robom Narodne Republike Hrvatske (1951 - 1952) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Glavna direkcija za vino i ostale poljoprivredne proizvode NRH osnovana je u kolovozu 1951. Pripadala je nadležnosti Glavne uprave za trgovinu, u sklopu kojega se nalazila u sastavu Savjeta za promet robom, a od početka 1952., nakon ukidanja Glavne uprave za trgovinu (ukinuta je 28. prosinca 1951.), došla je izravno pod upravu Savjeta za promet robom. Od tada je djelovala pod novim nazivom, kao Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima. Ukinuta je 1952. Rješenjem o reorganizaciji upravnog aparata privrednih organa Vlade NRH (NN 34/1952), a poslove su preuzela sama poduzeća.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Administrativno-operativno rukovođenje državnim poduzećima republičkog značaja nadležnima za promet poljoprivrednim proizvodima.
Stvaratelji: (1951 - 1951)
(1951 - 1951)
Identifikator: HR-HDA/S - 8183
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica