Facebook
Naziv: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1153
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDVOPP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 1.70 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 13 kut.
Odgovornost: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1952)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti 2000. godine od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži uputstva i okružnice o službeničkim odnosima, statističke izvještaje, završne račune, revizijske izvještaje, bilance, predračune prihoda i rashoda, popis i prijenos sredstava poduzeća, prijedloge društvenih planova poduzeća iz 1952.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5040
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica