Facebook
Naziv: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1950 - 1952
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Glavna direkcija za saobraćaj (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glavna direkcija za saobraćaj i pomorstvo Ministarstva saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (1950 - 1952) (hrvatski)
Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske (1952 - 1952) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Glavna direkcija za saobraćaj NRH osnovana je sredinom 1950. godine kao Glavna direkcija za saobraćaj i pomorstvo Narodne Republike Hrvatske u sastavu Ministarstva saobraćaja NRH. Sudeći prema dokumentaciji samoga fonda, za što ne postoje potvrde u službenim glasilima niti ima konkretnih službenih spisa, preuzela je poslove Uprave za saobraćaj/Uprave za autosaobraćaj, Uprave za remont i servis i Odsjeka za brodogradilišta/Komiteta za pomorstvo spomenutoga Ministarstva saobraćaja NRH. Od 27. travnja 1951. postaje dio Ministarstva saobraćaja i pomorstva, unutar kojeg je Rješenjem o reorganizaciji upravnog aparata privrednih organa Vlade Narodne Republike Hrvatske (NN 34/1952) od 24. srpnja 1952. godine kao Glavna direkcija za saobraćaj i ukinuta. Njezini su poslovi, prema navedenom rješenju, prenijeti u nadležnost Privrednog savjeta Narodne Republike Hrvatske.
Sjedišta: Zagreb (1950-1952)
Djelatnost: Direkcija se bavi administrativno-operativnim rukovođenjem poduzećima za obavljanje cestovnog saobraćaja. Prema „Obrazloženju šeme pojedinih organizacionih jedinica Ministarstva lokalnog saobraćaja“ (HR-HDA-279. Predsjedništvo Vlade NRH. Odjel za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti. Predmetni spisi.) ti poslovi obuhvaćaju brigu o korištenju vozila u vlasništvu podređenih poduzeća, sastavljanje, pregledavanje i odobravanje voznih redova, organizaciju i unapređenje automobilskog, tramvajskog i trolejbusnog saobraćaja, brigu o obrascima u autosaobraćaju, putnim kartama i njihovoj distribuciji, praćenje i pomaganje razvoja uprave lokalnog saobraćaja. Nadalje, Direkcija izdaje uputstva o tehničkom održavanju spomenutih vozila podređenih poduzeća, izdaje uputstva o potrošnji goriva i maziva, vrši reviziju financijskog poslovanja podređenih poduzeća, vodi administrativno poslovanje uprave (urudžbeni zapisnik, kazalo, pismohrana i ekspedicija) i poslova ekonomata. Sudeći prema sadržaju dokumenata iz fonda, Direkcija rukovodi slijedećim poduzećima: Autokaroserijska radiona Zagreb, „Autoremont“ Zagreb-Dubrava, „Rapid“ Zagreb, „Autocentar“ Zagreb, Autobusno poduzeće za Istru i Hrvatsko Primorje (APIP), „Autotehnika“ Rijeka, „Automehanika“ Split, Oblasno dalmatinsko autopoduzeće Split, Karoserijska radiona Split, „Autoreparatura“ automehaničko poduzeće Osijek, Oblasno saobraćajno transportno poduzeće Gospić, Autopoduzeće Gospić, Autosaobraćajno poduzeće Gospić, Automehaničko poduzeće Karlovac, Autotransport Zadar, Otpremničko poduzeće Hrvatske (OPH). Od polovice 1950. do početka 1951. godine upravlja i brodarskim poduzećima. Sudeći prema sadržaju općih spisa tijekom 1950. Direkcija je obavljala poslove ukinute Glavne direkcije za brodove i brodogradilišta koje je 1951. preuzeo Komitet za pomorstvo.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema spisu iz fonda Direkcije (Opći spisi, br. 184-I-1950) o njenom unutarnjem poslovanju saznajemo da se sastojala od četiri administrativno-tehničke radne jedinice i to: Sekretarijata koji je nosio oznaku I, Pogonskog sektora koji je nosio oznaku II, Komercijalno-financijskog sektora koji je nosio oznaku III, te Personalno-kadrovske službe koja je nosila oznaku Pers. Direkcijom je upravljao glavni direktor, zamjenjivao ga je pogonski inženjer, a u slučaju odsutnosti obojice navedenih, poslove direkcije je vodio sekretar, dok su na čelu svake radne jedinice bili rukovodioci. Na temelju Zakona o državnim službenicima i rješenju Ministarstva saobraćaja NRH-Personalni odjel br. 2254/50 od 28. kolovoza 1950. godine (serija Spisi Disciplinskog suda) unutar Direkcije je osnovan Disciplinski sud I. stupnja za njezine službenike, a sastojao se od predsjednika suda, njegovog zamjenika, dvojice članova, disciplinskog tužitelja i zapisničara.
Stvaratelji: (1951 - 1953)
(1947 - 1951)
(1950 - 1952)
(1948 - 1949)
Identifikator: HR-HDA/S - 8185
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica