Facebook
Naziv: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1150
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDS NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 20 kut. ; 6 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1952)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Ministarstva financija Republike Hrvatske 2000. godine (akv. 14/2000), s lokacije u Katančićevoj ulici u Zagrebu uz veću količinu gradiva drugih tijela i sa skupnim primopredajnim popisima, u obliku petnaest svežnjeva i šest knjiga.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od spisa o tekućim poslovima poduzeća pod nadležnošću ove Direkcije (spisi o nabavi različitih autodijelova, nafte i naftnih derivata, te različitih maziva, kao i uredskog materijala), izvještaja o obavljenim poslovima, te dokumentacije o prometovanju određenih linija javnog (najčešće autobusnog) prijevoza. Također sadrži spise ukinute Direkcije za brodove i brodogradilišta koji sadrže podatke o oduzetim brodovima i sličnim pokretninama. U fondu se također nalaze personalni spisi djelatnika ove Direkcije, predmeti vođeni pred Disciplinskim sudom ove institucije, te financijska dokumentacija (isplatne liste, bilance) koja svjedoči o financijskom poslovanju Direkcije.
Izlučivanju: Izuzev izdvajanja duplikata i multiplikata, nije proveden postupak izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon identifikacije i tehničke obrade gradiva i registraturnih pomagala fonda, formirano je sljedećih šest cjelina: 1. Povjerljivo dopisivanje (1950-1952); 2. Organizacija rada cestovnih prometnih poduzeća (1950-1952); 3. Dosjei autoprometnih i automehaničarskih poduzeća (1950-1952); 4. Personalna dokumentacija (1948., 1951.); 5. Dokumentacija Disciplinskog suda (1949-1952); 6. Financijska dokumentacija (1947-1952). Prve dvije cjeline čine spisi koji se odnose na stručne poslove Direkcije. Treća cjelina sastoji se od spisa koji se odnose na stručne poslove autoprometnih i automehaničkih poduzeća pod nadležnošću Glavne direkcije. Posljednje tri cjeline se odnose na administrativne poslove Direkcije. Sve cjeline sređene su kronološki, prema brojevima urudžbenog zapisnika, odnosno prema načelu prvobitnog reda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997, 64/00, 65/09), te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Dokumentacija serija 4. Personalna dokumentacija i 5. Dokumentacija Disciplinskog suda, ograničeno je dostupna, jer sadrži osobne podatke. Sukladno odredbama čl. 21 spomenutog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima takva dokumentacija u pravilu je dostupna 70 godina nakon svog nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1150/SI - 1 Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5037
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica