Facebook
Naziv: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1085
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MSP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1952 (Stvaratelj djeluje od 1951. do 1953. godine)
Arhivske jedinica: 2.50 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 23 kut.
Odgovornost: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1953)
Povijest jedinice: Gradivo je stiglo iz pismohrane Ministarstva financija 1999. godine (akv. 15/99) zajedno s gradivom fondova Ministarstvo saobraćaja NRH (1947-1951) i Ministarstvo obalnog pomorstva, ribarstva i lokalnog saobraćaja NRH (1945-1946) iz kojih je izdvojeno gradivo fonda Ministarstva saobraćaja i pomorstva NRH.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži spise o gradnji cesta i stanju cestovne mreže te o morskom i riječnom saobraćaju NRH.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo sadrži knjige (urudžbene zapisnike) i spise koji prate tekući broj u urudžbenom zapisniku unutar svake godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4972
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica