Facebook
Naziv: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1951 - 1953
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva NRH osnovano je Odlukom o reorganizaciji Vlade NRH u svibnju 1951. godine (NN 27/1951), a preuzelo je poslove Ministarstva saobraćaja NRH. Ukinuto je Zakonom o provedbi Ustavnog zakona NRH iz 1953. godine (NN 9/1953).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Nadležnost nad poslovima saobraćaja i pomorstva na području Narodne Republike Hrvatske.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ukazom iz 1951. godine (NN 30/1951) u sastavu Ministarstva kao posebni organi djeluju: Glavna uprava za obalnu plovidbu (1951-1952) i Glavna uprava za održavanje putova (1951-1952). Ministarstvo se sastojalo od: ministra, stručnog savjeta, sekretarijata, planskog i operativnog sektora koji je imao svoje odjele i odsjeke. Ukazom iz 1952. godine (NN 14/1952) za poslova riječnog prometa u sklopu Ministarstva osniva se Glavna uprava za riječni saobraćaj (1951-1952).
Stvaratelji: (1951 - 1953)
(1951 - 1953)
(1951 - 1953)
(1951 - 1953)
(1951 - 1953)
(1951 - 1953)
Identifikator: HR-HDA/S - 8623
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica