Facebook
Naziv: Glavna direkcija autosaobraćajnih i automehaničkih poduzeća Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1128
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDAAP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1951
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut. ; 3 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija autosaobraćajnih i automehaničkih poduzeća Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1948-1949)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je po službenoj dužnosti preuzeto od Ministarstva financija Republike Hrvatske 2000. godine (akv. 14/2000), s lokacije u Katančićevoj ulici u Zagrebu uz veću količinu gradiva drugih tijela i sa skupnim primopredajnim popisima u količini od tri knjige i pet svežnjeva.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise o organizaciji poslovanja: izvještaje o zaključenim poslovima različitih poduzeća autoprijevoznog karaktera, planove rada, spise o primopredaji dužnosti, bilance te mjesečne i dnevne izvještaje o poslovanju različitih poduzeća. Zatim, nalazimo personalne spise o godišnjim odmorima zaposlenika autosaobraćajnih i automehaničkih poduzeća te zaposlenika Glavne direkcije, molbe istih za namještenje, te statističke podatake o zaposlenima. Također, u fondu nalazimo spise o nabavi uredskog materijala, izvještaje o nedostatku radioničkog materijala i alata.
Izlučivanju: Izuzev uklanjanja duplikata i multiplikata, izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon uvida u gradivo, odlučeno je da će se zadržati već postojeću strukturu prema kojoj je gradivo oblikovano prije njegove primopredaje. Gradivo je podijeljeno u pet serija unutar kojih su spisi složeni kronološki prema godinama, a unutar svake godine prema brojevima urudžbenog zapisnika. Postojeći urudžbeni zapisnici i kazala razvrstani su u serije uz pripadajuće im spise. Struktura fonda je sljedeća: 1. Ustrojstvene sheme (1947-1948) 2. Organizacija poslovanja (1947) 3. Rad i radni odnosi (1947-1951) 4. Financijsko poslovanje (1948) 5. Disciplinski sud (1948)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Spisi serija 3. Personalna dokumentacija i 5. Disciplinski sud sadrže osobne podatke, čija je dostupnost ograničena čl. 21 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997, 64/2000, 65/2009) do 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1128/SI - 1 Glavna direkcija autosaobraćajnih i automehaničkih poduzeća Ministarstva lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5015
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica