Facebook
Naziv: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-295
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MS NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1952
Arhivske jedinica: 30 d/m
Tehničke jedinica: 297 kut. ; 43 knj.
Odgovornost: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1951)
Povijest jedinice: Prvi dio gradiva preuzet je po službenoj dužnosti 1988. godine iz Izvršnog Vijeća Sabora (akv. 2/1988), a drugi dio od Ministarstva financija RH 1999. godine (akv. 55/1999).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži podatke o izgradnji cesta, regulaciji željezničkog, pomorskog i riječnog prometa. U gradivu ima podataka o republičkim auto-prometnim poduzećima te o strukovnim školama na području auto-mehanike. Od knjiga sadrži urudžbene zapisnike, povjerljive i opće te urudžbene zapisnike Personalnog odjela, Odjela za auto-promet, Uprave za opskrbu , Uprave za remont, Uprave za saobraćaj, Odjela za kapitalnu izgradnju, Radničkog restorana i Disciplinskog suda. Sadrži i Upisnik Inspektorata Državnog autopoduzeća Hrvatske u Splitu iz 1946. godine. Osim Urudžbenog zapisnika sačuvana su i Kazala za 1947. i 1948. godinu.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno sređeno prema vrstama spisa (povjerljivi, opći, predmetni spisi i računovodstvena dokumentacija), a zatim unutar svake od kategorija prema broju iz urudžbenog zapisnika, odnosno kronološki. Izdvojeni su spisi Glavne direkcije autosaobraćajnih i automehaničarskih poduzeća.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1085/SI - 1 Ministarstvo saobraćaja i pomorstva NRH (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4260
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica