Facebook
Naziv: Glavna direkcija brodarskih poduzeća i brodogradilišta Ministarstva saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1129
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDBPB NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1949
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 4 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija brodarskih poduzeća i brodogradilišta Ministarstva saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1948-1949)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Ministarstva financija Republike Hrvatske 2000. godine (akv. 14/2000), s lokacije u Katančićevoj ulici u Zagrebu uz veću količinu gradiva drugih tijela i sa skupnim primopredajnim popisima u količini od tri svežnja i četiri knjige.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji isključivo od spisa vezanih uz tekuće poslove brodogradilišta u NRH. Posebno se ističu spisi o osnivanju novih brodogradilišta na hrvatskoj obali, spisi o spajanju starih brodogradilišta u nove radne organizacije, rješenja o nacionalizaciji brodova, izvještaji o primopredaji nacionaliziranih brodogradilišta, izvještaji o poslovanju pojedinih brodarskih poduzeća, spisi o nabavi materijala i o potražnji različitog alata potrebnog za rad. Također nalazimo i personalne spise (isplata honorara, primanja službenika na honorarni posao, utvrđivanje nadnica radnika u brodogradilištima) i računovodstvene spise.
Izlučivanju: Izuzev uklanjanja duplikata i multiplikata, izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom arhivističke obrade utvrđeno je kako nema potrebe dodatno raščlanjivati cjeline u koje je gradivo oblikovano prije njegove primopredaje. Stoga je gradivo podijeljeno u četiri serije. Prvu seriju čine evidencije spisa, a ostale tri serije čine spisi o organizaciji rada brodarskih poduzeća i brodogradilišta. Unutar serija spisi su složeni kronološki prema brojevima urudžbenog zapisnika. Struktura fonda je sljedeća: 1. Evidencije spisa (1948-1949) 2. Spisi o organizaciji rada brodarskih poduzeća i brodogradilišta s oznakom povjerljivosti (1948-1949) 3. Ostali spisi o organizaciji rada brodarskih poduzeća i brodogradilišta (1948-1949) 4. Isplatne liste (1949)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1129/SI - 1 Glavna direkcija brodarskih poduzeća i brodogradilišta Ministarstva saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5016
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica