Facebook
Naziv: Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 01.06.1945 - 28.02.1968
Normativni nazivi: Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar (1945 - 1968) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar počinje s radom 01.06.1945. i nalazila se pod administrativnom upravom Odjela za trgovinu i Otsjeka za mjere Ministarstva trgovine i opskrbe Federalne Republike Hrvatske. Prema Uputstvu Ministarstva trgovine i opskrbe NR Hrvatske br. 19548 od 23.08.1946. sve Kontrole buradi pri kotarskim narodnim odborima smatraju se područnim uredima Kontrole mjera i dragocjenih metala i nalaze se pod njihovim nadzorom. Kontrole buradi su pomoćni organi Kontrole mjera kod nadzora i obilježavanja buradi. Krajem 1953. ukidaju se republičke uprave za mjere i dragocjene metale, a početkom 1954. se osniva Savezni ured za mjere i dragocjene metale u Beogradu koji je nadležan za nadzor područnih kontrola mjera. Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar prestaje s radom 28.02.1968.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Djelatnost Kontrole mjera i dragocjenih metala Bjelovar bila je službeno provjeravanje mjera koje su bile u upotrebi, provjera tehničke ispravnosti sprava za mjerenje, utvrđivanje prostornih zapremnina čaša, buradi, boca, bokala i sl. Osobito se vodi kontrola kod privatnih i društevnih poduzeća koja raspolažu mjerila, sprave i rekvizite koja potpadaju pod njihovu nadležnost. Kontrole buradi su pomoćni organi Kontrole mjera i dragocjenih metala koje pomažu kod pregleda i žigosanja buradi i nalaze se pod nadzorom Kontrole mjera i dragocjenih metala. U skladu s time Kontrola buradi nadgleda da li su poštivani procesi proizvodnje buradi, da li su gabariti buradi u skladu sa propisima, popisuju i obilježavaju burad.
Unutarnji ustroj / genealogija: U Kontroli mjera i daragocjenih metala Bjelovar od 1953. do 1968. rade tri službenika i to kotrolor mjera, ujedno i rukovoditelj Kontrole, žigosač i kontrolor buradi. U nadležnost Kontrole mjera i dragocjenih metala Bjelovar dolaze tijekom 1946. Kontrola buradi u Daruvaru, 1947. Kontrola buradi u Virovitici, a 1948. godine Kontrola buradi u Križevcima. U navedenim kontrolama radili su honorarni kontrolori buradi.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-307 Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 820
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica