Facebook
Naziv: Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-307
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1945 - 1968
Arhivske jedinica: 1.40 d/m
Tehničke jedinica: 31 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet od strane Mjesne zajednice "Vladimir Ilić Lenjin" Bjelovar dana 04.05.1977. godine, knjiga akvizicije III, redni broj 315.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži registraturno pomagalo, pomoćne evidencione knjige različitih provenijencija, opće spise različitih stupnjeva povjerljivosti, zbirke stručnih spisa, financijska dokumentacija.
Izlučivanju: Arhivski fond nije izlučivan.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjeloavru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-307/SI - 1 Kontrola mjera i dragocjenih metala Bjelovar (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 3)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1405
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica