Facebook
Naziv: Humanitarna mreža Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1995 -
Normativni nazivi: Humanitarna mreža Hrvatske (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Hrvatska humanitarna mreža osnovana je na Prvom saboru hrvatskih humanitarnih organizacija održanom 2. prosinca 1995. godine u Zagrebu. Nema podataka o prestanku s radom.
Djelatnost: Humanitarna mreža Hrvatske koordinaciono je tijelo humanitarnih organizacija u RH za pružanje tehničke, informativne i edukativne potpore u razvoju humanitarne djelatnosti u RH i zaštiti humanitarnih djelatnika. Kao nevladina i nepolitička organizacija omogućavala je članicama samostalnost, po potrebi zajedničko istupanje i utjecaj na stvaranje zakonskih akata kojima se regulirala humanitarna djelatnost i humanitarna pomoć u RH. Od 1996. godine HMH izdaje bilten Naša Mreža.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1400 Humanitarna mreža Hrvatske (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8349
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica