Facebook
Naziv: Humanitarna mreža Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1400
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HMH (hrvatski)
Razdoblje: 1995 - 2000
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Humanitarna mreža Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv je gradivo preuzeo od Nadbiskupskog duhovnog stola Zagrebačke nadbiskupije (akv. 4/2004).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike i zaključke sjednica Glavnog odbora, prepisku i časopis "Naša mreža".
Izlučivanju: Nije obavljano izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 30 godina od nastanka.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5287
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica