Facebook
Naziv: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1951
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Komisija državne kontrole (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kontrolna komisija Narodne Republike Hrvatske (1946 - 1949) (hrvatski)
Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske (1949 - 1951) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osnovana je Uredbom o osnutku Kontrolne komisije (NN 20/1946) pri Predsjedništvu vlade NRH. Samostalno djeluje od 19. travnja 1946. godine temeljem Ukaza o osnivanju Kontrolne komisije NRH (NN 59/1946). 1949. godine Uredbom o organizaciji i nadležnosti Komisije državne kontrole NRH (NN 65/1949) promiijenjen joj je naziv i proširene nadležnosti. Ukinuta je temeljem Ukaza od 13. veljače 1951. (NN 12/1951). Od tada se nadzor poslovanja i rada republičkih i lokalnih nadleštava, ustanova i poduzeća nalazi u nadležnosti savjeta, ministarstava, komiteta i drugih organa Vlade NRH.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Komisija državne kontrole nadzirala je izvršenje propisa i rješenja savezne Vlade, Vlade NRH i ostalih viših organa državne uprave, provodila nadzor nad evidencijom i utroškom državnih financijskih sredstava i nad evidencijom, utroškom i rashodovanjem materijalnih dobara koja se nalaze pod upravljanjem državnih ustanova i društvenih organizcija. Upravljala je i radom kontrolnih komisija narodnih odbora, kojima je davala uputstva za rad, pojedine zadatke te obavljala nazdor nad njihovim radom.
Unutarnji ustroj / genealogija: Prema Uredbi o organizaciji i nadležnosti Komisije (NN 65/1949), u okviru Komisije djeluju: Sektor planiranja zadataka, Operativni sektor, Sektor općih poslova, Biro za pritužbe i prijedloge, Koordinaciono odjeljenje.
Stvaratelji: (1949 - 1951)
Identifikator: HR-HDA/S - 8438
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica