Facebook
Naziv: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-307
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KDK NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1951
Arhivske jedinica: 9 d/m
Tehničke jedinica: 43 knj. ; 33 kut.
Odgovornost: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1988. godine po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora (akv. 2/1988). Revizijom je utvrđeno da je prilikom obrade gradivo Biroa za pritužbe i prijedloge trebalo biti izdvojeno u istoimeni fond HR-HDA-322. Ovaj je postupak proveden 2007. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća o kontroli matične službe u NRH, službenih putovanja djelatnika ministrstava i drugih središnjih ustanova NRH, izvješća o kontroli održavanja zborova birača, kontroli uvjeta rada i sl. Dio gradiva čine izvješća o kontrolnim pregledima u područjima kao što su industrija, poljoprivreda, promet, turizam i ugostiteljstvo, socijalno osiguranje, šumarstvo, stočarstvo. Osim toga, sadrži i izvješća o kontroli škola i đačkih domova, s naglaskom kontrolu dodjele stipendija.
Sadrži i nešto personalne dokumentacije te računovodstvene dokumentacije (likvidacijski kartoni dohodaka). Sadrži i rezultate i planove rada kontrolnih komisija, kao i različite, iako malobrojne, analize nastale temeljem izvršenih kontrola.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u Hrvatskom državnom arhivu 1994. godine. Nakon dovršetka obrade gradivo je podijeljeno u 7 serija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-307/SI - 1 Komisija državne kontrole NRH (sumarni inventar)
Opća napomena: Fond sadrži i ekonomski popis knjiga, koji nije naveden u serijama.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4272
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica