Facebook
Naziv: Zemaljska komisija za ratnu štetu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1947
Normativni nazivi: Federalna Hrvatska. Zemaljska komisija za ratnu štetu (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zemaljska komisija za ratnu štetu Federalne Hrvatske osnovana je temeljem Uredbe o osnivanju Državne komisije za ratnu štetu (Zbornik zakona, 1945., sv. III., br. 203, str. 185) od 2. travnja 1945. godine. U članku 5 navedene Uredbe kaže se da će se kao organi Državne komisije za ratnu štetu u federalnim jedinicama obrazovati Zemaljske komisije za ratnu štetu, koje će prikupljati podatke o ratnoj šteti, izvršiti provjeru i procjenu prijavljene štete u dotičnoj federalnoj jedinici. Državna komisija rukovodi radom zemaljskih komisija, koje svoje zadatke vrše preko sreskih (okružnih) komisija za ratnu štetu i mjesnih narodnih odbora. Djelovati je prestala početkom 1947., iako je spomenuta Uredba o osnivanju formalno stavljena van snage tek 1954. godine
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: U Pravilniku o prijavljivanju i utvrđivanju ratne štete (SL 44/1945) od 10. lipnja 1945. godine, uz uputstva za podnošenje prijava, precizirani su zadaci i navedena razgraničenja nadležnosti zemaljskih, okružnih i državne komisije, kao i mjesnih narodnih odbora. Komisija je prikupljala podatke o šteti koju su učinile vojne i druge vlasti, organizacije, ustanove i pojedinci onih država koje su bile u ratnom stanju s Jugoslavijom i njihovi pomagači u vremenu od 6. travnja 1941. godine do kraja rata. Riječ je o šteti na imovini države, njenih poduzeća, ustanova i građana, koja je pod upravom FH, osim za slučaj imovine pod upravom mjesnih narodnih odbora. Također je prikupljala podatke o šteti počinjenoj životu, zdravlju, tijelu, slobodi i časti građana. Osim prikupljanja podataka, Komisija je vršila njihovu provjeru te procjenu prijavljene štete. Komisija je primala i žalbe protiv zaključaka kotarskih komisija za ratne štete.
Stvaratelji: (1945 - 1946)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-305 Zemaljska komisija za ratnu štetu (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8439
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica