Facebook
Naziv: Zemaljska komisija za ratnu štetu (fond)
Signatura: HR-HDA-305
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZKŠ (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1947
Arhivske jedinica: 10.10 d/m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 75 kut.
Odgovornost: Zemaljska komisija za ratnu štetu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od IV Sabora 1988. godine (akv. 2/1988.). Prva faza sređivanja gradiva izvršena je u IV Sabora 1974. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži priloge o restituciji i potraživanju robe od Njemačke, Čehoslovačke, Italije, Austrije i Nizozemske; velik broj prijava i iskaza štete upravnih tijela, gospodarskih subjekata, narodnih odbora, kotarskih komisija za ratnu štetu; zbirne popise iskaza šteta po kotarevima; žalbe protiv zaključaka kotarskih komisija. Fond također sadrži i statističke prikaze ratnih šteta počinjenih od strane Njemačke, Italije i Mađarske. Postoji i mali dio dokumentacije o stradalim Romima.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon preuzimanja u Hrvatski državni arhiv arhivistička je obrada nad gradivom provedena 1993. godine. Gradivo je složeno kronološki, osim u slučaju zbirnih popisa iskaza šteta, gdje su spisi unutar pojedine godine složeni abecedno po mjestima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-305/SI - 305 Zemaljska komisija za ratnu štetu - Zagreb 1945-1947 (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4270
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica