Facebook
Naziv: Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1950
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole (hrvatski)
Povijesni nazivi: Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole NRH (hrvatski)
Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole Narodne Republike Hrvatske (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komitet za naučne ustanove, sveučilište i visoke škole NRH osnovan je 15. listopada 1947. godine (NN 91/1947), preuzevši dio poslova iz dotadašnjeg djelokruga Ministarstva prosvjete. U svibnju 1950. godine seli u prostorije Ministarstva za nauku i kulturu NRH, koje je tad i osnovano temeljem Ukaza od 5. svibnja 1950. godine (NN 20/1950). Komitet time prestaje djelovati. Komitet je službeno ukinut tek Uredbom o utvrđivanju propisa republičkih organa uprave koji su prestali važiti (NN 18/1954).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Opće rukovođenje naučnim ustanovama, Sveučilištem i visokom školama, plansko unapređenje znanstvenog rada i plansko podizanje stručnih kadrova, a posebice: opće rukovođenje JAZU i njezinim institutima, nadzor Sveučilišta i visokih škola, predlaganje otvaranja, spajanja ili ukidanja visokih škola, donošenje propisa o njihovoj organizaciji, potvrđivanje nastavnih planova i programa, potvrđivanje izbora rektora, dekana i prodekana, te nastavnog osoblja, usmjeravanje znanstvenog rada i istraživanja, briga o podizanju stručnjaka, raspodjeli stipendija, poticanju znanstvenog rada, nagrađivanju pronalazaka te inovacijskog rada u znanosti. Svojom nadležnošću obuhvaća Rektorat Sveučilišta, fakultete, NSK, državne arhive u Zagrebu, Dubrovniku i Zadru, Zoološki muzej, Geofizički zavod, Ornitološki zavod, Ured za socijalnu i zdravstvenu zaštitu studenata.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutar Komiteta djelovali su: Predsjednik Komiteta, Sekretarijat, Personalni odjel, Odjel za nastavu, Odjel za naučna društva i naučne ustanove, Planski odjel, Odjel za stipendije, domove i menze, Odsjek revizije, Statistički odsjek.
Stvaratelji: (1945 - 1947)
(1947 - 1950)
Identifikator: HR-HDA/S - 8454
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica