Facebook
Naziv: Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1665
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KNUSVŠ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1951
Arhivske jedinica: 7.90 d/m
Tehničke jedinica: 79 kut. ; 11 knj.
Odgovornost: Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1950)
Povijest jedinice: Gradivo Komiteta za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole izdvojeno je iz rinfuzne mase “Prosvjeta” koja je u HDA došla u 3 navrata.
Prvi puta kao dio tzv. “Šibenske građe” (manji dio od oko 10 d/m), gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 29.1.1988. godine (akv. 2/1988) od Izvršnog Vijeća Sabora SRH. Drugi dio gradiva preuzet je 24.6.1998. (akv. 20/1998), a potom i 1999. godine (akv. 7/1999) iz pismohrane Ministarstva prosvjete i športa RH (oko 130 d/m). Uz gradivo je primljen i primopredajni zapisnik sa okvirnim iskazom količine (u fasciklima). Na svim fasciklima je pisalo da se radi o gradivu Ministarstva prosvjete, odnosno njegovih sljednika Ministarstva za nauku i kulturu i Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu. Međutim, uvidom u gradivo utvrđeno je da su fascikli pogrešno opisani te da se dio gradiva odnosi na Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole. Identificirane su i knjige koje se odnose na Komitet te je započeto izdvajanje gradiva te njegovo sređivanje.
Sadržaj jedinice: U gradivu fonda nalaze se podaci o znanstvenim djelatnicima i sveučilišnim profesorima, može se pratiti njihov znanstveni rad i djelovanje u institucijama. U gradivu su sačuvani planovi i programi rada fakulteta, nastavni planovi s popisom kolegija i literature za iste. U gradivu su sačuvani spisi koji sadrže kompletne podatke o radu Pedagoškog književnog zbora, Hrvatskom prirodnoslovnom društvu te o Hrvatskom glazbenom zavodu. Velik dio gradiva odnosi se na dodjelu stipendija studentima Sveučilišta, sadrži molbe i rješenja o dodjeli.
Izlučivanju: Nakon sređivanja, provedeno je izlučivanje cjelina kojima su istekli rokovi čuvanja i koje nemaju trajnu vrijednos. Popis izlučenog gradiva nalazi se u obavijesnom pomagalu fonda.
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi svih odjela upisivani su u jedan, središnji urudžbeni zapisnik, osim Odjela za stipendije, domove i menze koji je u početku registrirao svoje spise kroz središnji urudžbeni zapisnik, ali je zbog povećane količine spisa 1949. godine formirao vlastiti urudžbeni zapisnik u koji su se registrirali spisi samo tog odjela. Ti spisi nisu registrirani u središnjem urudžbenom zapisniku. Pri sređivanju formirane su tri serije: povjerljivi spisi, opći spisi i spisi odjela za stipendije, domove i menze koji je imao zaseban urudžbeni zapisnik. Spisi su se odlagali po rednom broju unutar pojedinih godišta, te unutar svakog godišta po rednom broju unutar urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1665/SI - 1 Komitet za naučne ustanove, Sveučilište i visoke škole NRH (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5548
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica