Facebook
Naziv: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1951
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Ministarstvo ribarstva (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osniva se Ukazom Prezidijuma Sabora NRH iz 1947. godine kao savezno-republičko ministarstvo (NN 87/1947). Ministarstvo ribarstva NRH preuzima poslove iz nadležnosti Ministarstva industrije i rudarstva NRH koji su vezani za poslove ribarstva, odnosno poslove vezane uz slatkovodno ribarstvo koji se izdvajaju iz Ministarstva poljoprivrede NRH. Ministarstvo se ukida Ukazom Sabora NRH iz 1951. godine (NN 27/1951), a njegovi se poslovi prenose na Savjet za poljoprivredu i šumarstvo (1950-1953).
Sjedišta: Zagreb (1947-1951)
Djelatnost: Ministarstvo ribarstva NRH koordiniralo je i organiziralo slatkovodno ribarstvo, morski ribolov, ribarsku industriju i ribarsku brodogradnju. Pod ribarskom industrijom podrazumijeva se proizvodnja ribarskog konca, ribarskih mreža, ribljih konzervi, limenih kutija te prerada ribe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ministarstvo se sastojalo od 5 odjela od kojih je svaki imao vlastitu unutrašnju strukturu. (odsjeke). Odjeli su sljedeći: 1. Sekretarijat 2. Personalni odjel 3. Planski sektor 4. Odjel za morsko ribarstvo 5. Odjel za slatkovodno ribarstvo.
Stvaratelji:(1947 - 1951)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-293 Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8621
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica