Facebook
Naziv: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-293
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MRIB NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1951
Arhivske jedinica: 6.50 d/m
Tehničke jedinica: 64 kut. ; 23 knj.
Odgovornost: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1951)
Povijest jedinice: Prvi dio gradiva pronađen je tijekom sređivanja rinfuzne mase Republičkog komiteta za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo koje je preuzeto po službenoj dužnosti u HDA 1983. godine (akv. 56/1983). Dio registraturnog gradiva Ministarstva ribarstva NRH (1947-1951) preuzeto je u Hrvatski državni arhiv zajedno sa drugom tzv. "Šibenskom građom". Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 29.1. 1988. od Izvršnog Vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988). Treći dio identificiran je tijekom sređivanja gradiva pohranjenog u pismohrani Ministarstva financija Republike Hrvatske, te je preuzeto u HDA 6.9.1999. godine (akv. 39/1999). Gradivo je fizički spojeno u cjelinu i nalazi se u Hrvatskom državnom arhivu.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze dokumenti vezani uz proizvodnju i preradu ribe za navedeno razdoblje, evidencije o izgradnji ribarskih brodova i ribarskog pribora. Ministarstvo je vodilo korespodenciju sa poduzećima u svojoj nadležnosti te je pratilo njihov rad. Fond sadrži zakone i propise o ribolovu kao i podatke o Pomorsko-ribarskom tehnikumu. Osim povjerljivih i općih spisa, u gradivu se nalaze i nacrti brodova i brodskih uređaja te nacrti uredske zgrade Ministarstva ribarstva u Zagrebu.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po prvobitnom poretku samoga stvaratelja. Pri sređivanju uspostavljene su sljedeće cjeline: povjerljivi spisi, opći spisi, spisi Disciplinskog suda, predmetni spisi. Spisi su se odlagali po vrstama spisa, a zatim po rednom broju unutar pojedinih godišta, a od uredskih knjiga vodio se urudžbeni zapisnik i abecedni registar po pošiljaocu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-293/SI - 1 Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4258
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica