Facebook
Naziv: Savjet za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1092
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SPŠ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 6 kut. ; 7 knj.
Odgovornost: Savjet za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1953)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine od Ministarstva financija RH, predajom po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Sadrži prepisku Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo i ostalih institucija i službi povezanih s tim djelatnostima. Najčešće su te službe u sklopu narodnih odbora koji od Savjeta traže materijalnu ili financijsku pomoć, odobrenje planova i savjete, te šalju izvješća s terena i organizacijsko-kadrovske upite i rješenja. Veliki broj dokumenata organizacijsko-kadrovske tematike odnose se na premještaje, unaprjeđenja, kadrovske promjene, odobrenja radnih kvota, otkaza. Dio dokumentacije se odnosi na političku podobnost članova poljoprivrednog i šumarskog sektora i slično. Osim navedenog, sadrži i financijska izvješća i planove, te dokumentaciju o potraživanjima ili odobrenjima jednokratnih novčanih pomoći ili kredita. Također postoji i mnoštvo spisa koje upućuju u rad instituta i zavoda usko vezanih uz djelatnost Savjeta.
Izlučivanju: Iz gradiva je obavljeno izlučivanje multiplikata te provedeno vrednovanje spisa, prema Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva.
Izdvojeni su računi, obračuni putnih troškova, priznanice i dostavnice, te veća količina dokumenata vezanih uz potraživanja potrošnog materijala. Gradivo predviđeno za izlučivanje popisano je u prijedlogu za pokretanje postupka odabiranja i izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je prilikom preuzimanja u HDA 2000. brojilo 17 svežnjeva i 9 knjiga. Tijekom 2008. godine provedena je arhivistička obrada, vrednovanje gradiva te tehnička obrada. Budući da su registraturna pomagala fragmentarno sačuvana, dokumentacija koja nije bila vođena po stupnju povjerljivosti strukturirana je u serije i podserije prema sadržajnom, odnosno funkcionalnom načelu ili prema vrsti dokumentacije. Iz istog je razloga zasebno obrađena serija izvornih uredskih pomagala bez oznake povjerljivosti, u kojima su evidentirani spisi preostalih serija. Nakon sređivanja fond je podijeljen na sljedeće serije: 1. Strogo povjerljiva korespondencija, 2. Povjerljiva korespondencija, 3. Uredske knjige, 4. Izvješća, 5. Planovi, 6. Pregled povijesti i djelokruga rada instituta i zavoda vezanih uz poljoprivredno-šumarsku djelatnost, 7. Rješenja o statusnim promjenama i promjenama nadležnosti pravnih osoba s područja poljoprivrede i šumarstva, 8. Prijenosi nekretnina i pokretnina, 9. Likvidacije i otpisi dugova zadruga poljoprivrednih dobara, 10. Spisi o eksproprijaciji, 11. Stipendije, 12. Personalni poslovi, 13. Računovodstvo.
Tijekom obrade utvrđeno je da je prilikom preuzimanja pogrešno identificirano jedno imensko kazalo. Usporedbom knjige i spisa razvidno je da isto ne pripada ovom fondu, a za njegovu točnu identifikaciju potrebno je dodatno istraživanje.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4979
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica