Facebook
Naziv: Glavna uprava za šumarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1108
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GUŠ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1952 (Sačuvan je samo manji broj spisa iz razdoblja od 1948. do 1950.)
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 27 kut. ; 7 knj.
Odgovornost: Glavna uprava za šumarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1952)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine po službenoj dužnosti od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Većina gradiva fonda odnosi se na prepisku Glavne uprave za šumarstvo i ostalih institucija i službi povezanih sa šumarstvom (šumska gospodarstva, šumarije, zavodi, instituti) koji od Uprave traže materijalnu ili financijsku pomoć, odobrenje planova i savjete. Veliki broj dokumenata je organizacijsko-kadrovske tematike – najviše je premještaja, unaprjeđenja, kadrovskih promjena, odobrenja radnih kvota, otkaza. Dio dokumentacije odnosi se na političku podobnost članova šumarskog sektora. Vezano uz arondacije šumskih gospodarstava fond sadrži i nešto zemljopisnih karata s ucrtanim granicama kotareva i šuma koji pripadaju određenom gospodarstvu, te veliki broj izvješća o kvantitativnom i kvalitativnom stanju hrvatskih šuma. Također se može dobro sagledati udio šuma i „zelenih površina“ općenito.
Izlučivanju: Iz gradiva su izlučeni multiplikati te su izdvojeni računi, obračuni putnih troškova, priznanice, dostavnice, molbe za stručne ispite, eseji kandidata za stručne ispite i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je prilikom preuzimanja brojio 36 svežnjeva i 9 knjiga. Tijekom 2007. i 2008. godine provedena je arhivistička obrada gradiva, vrednovanje i izlučivanje, te tehnička obrada. Izdvojen je jedan urudžbeni zapisnik za prvu polovicu 1951. godine za koji je utvrđeno da pripada fondu HR HDA 297 Ministarstvo šumarstva NRH.
Za dio gradiva za koji su u potpunosti sačuvana registraturna pomagala, struktura odgovara prvobitnom poretku, odnosno složeno je prema broju iz urudžbenog zapisnika. Za preostali je dio struktura uspostavljena na temelju sadržajnog, odnosno funkcionalnog načela. U takvim je cjelinama gradivo složeno uglavnom kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4995
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica