Facebook
Naziv: Glavna direkcija šumskih gospodarstava Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-343
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDŠG (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1948
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 6 svež ; 3 kut. ; 9 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija šumskih gospodarstava Ministarstva šumarstva narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u HDA u dva navrata po službenoj dužnosti i to 1988. godine od Izvršnog vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988), te 2000. od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži povjerljive, opće i personalne spise - najčešće okružnice, zahtjeve za potrebama, popise zaposlenika, platne liste zaposlenika, ponešto planova i izvješća s terena. Kod povjerljivih spisa ima spominjanja potreba za eksplozivima te prijava nepodobnih zaposlenika i kršenja pravila na terenu zbog kojih se odgovaralo nadređenim institucijama.
Izlučivanju: Nije bilo izlučivanja gradiva
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 297: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/AJ 4306
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica