Facebook
Naziv: Ministarstvo obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja Narodne vlade Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-288
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MOPRLS FH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1946
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 28 kut.
Odgovornost: Ministarstvo obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1946)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u HDA od Izvršnog vijeća Sabora 1988. (akv. 2/1988) i Minstarstva financija RH 1999. (akv. 63/1999). Nakon objedinjavanja gradiva izvršena je arhivistička obrada.
Sadržaj jedinice: Fond uglavnom sadrži personalnu dokumentaciju (prijem u službu, godišnji odmori i sl.), nešto pravilnika i uputstava te dokumentaciju o uspostavi pojedinih autobusnih linija, preglede voznih redova.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Prilikom obrade zadržan je prvobitni red stvaratelja, odnosno gradivo je složeno po godištima, a unutar godišta po broju u urudžbenom zapisniku, osim za cjelinu tematske dokumentacije koja je strukturirana po sadržajnom načelu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-288/SI - 1 Ministarstvo obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja Narodne vlade Hrvatske (sumarni inventar)
Opća napomena: Fond zahtjeva reviziju sređivanja i izradu novog obavijesnog pomagala.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4253
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica