Facebook
Naziv: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1951
Normativni nazivi: NR Hrvatska. Ministarstvo trgovine i opskrbe (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne vlade Hrvatske (hrvatski)
Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osniva se 1945. godine kao Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne vlade Hrvatske (NN 2/1945), a Zakonom o imenu NR Hrvatske iz 1946. godine mijenja ime u Ministarstvo trgovine i opskrbe NRH. Ustavom NRH Ministarstvo trgovine i opskrbe NRH postaje savezno-republičko ministarstvo. Do ukidanja Ministarstva trgovine i opskrbe dolazi Odlukom Sabora o reorganizaciji Vlade NRH 1951. godine (NN 27/1951) te se poslovi ukinutog Ministarstva prenose na Savjet za promet robom (1950-1952).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: U nadležnost i djelokrug Ministarstva trgovine i opskrbe NRH spadalo je provođenje zakonskih propisa, suzbijanje špekulacije te prikupljanje statističkih podatka potrebnih za rad tadašnjih republičkih i saveznih planskih službi. Ministarstvo je nadziralo i primjenu saveznih trgovačkih propisa na republičkom teritoriju, rješavalo probleme opskrbe na području NR Hrvatske. Organiziralo je trgovačku mrežu u Hrvatskoj te izvršavalo nacionalizaciju privatnih trgovina i organiziralo trgovačko školstvo u Republici.
Unutarnji ustroj / genealogija: Administrativni ustroj Ministarstva bio je sljedeći: ministar, dva pomoćnika ministra, odjel za organizaciona pitanja, personalni odjel, revizijski odjel, odjel za organizaciju trgovačke mreže, trgovinska inspekcija, plan prometa robe, plan otkupa, plan troškova i cijena, plan financija, kredita i investicija, plan trgovačke mreže i kadrova, evidencija plana i statistika, grupa za ekonomsku analizu, služba za organizaciju plana, sekretarijat, biro za evidenciju, grupa za obalni pojas, uprava za otkup, uprava za opskrbu, uprava za trgovinu, uprava za svinjogojstvo, uprava za društvenu prehranu, uprava za turizam , uprava za mjere, dragocjene metale, odjel glavnih direkcija, uprava za mlinove.
Uredbom o osniva glavnih direkcija Ministarstva trgovine i opskrbe u sastavu Ministarstva trgovine i opskrbe osnovano je osam glavnih direkcija: Glavna direkcija za promet mesom i mesnim prerađevinama (1947-1952), Glavna direkcija za promet mješovitom robom i duhanskim prerađevinama (1947), Glavna direkcija za promet papirom i priborom za pisanje (1947), Glavna direkcija za promet tekstilom (1947), Glavna direkcija za promet gradevinskom i željeznarskom robom (1947), Glavna direkcija za promet vinom, žestokim i bezalkoholnim pićima (1947-1952), Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima (1947-1952), Glavna direkcija za žitarice, njihovu preradu i prerađevine (1947-1952) i Glavna direkcija za promet industrijskim proizvodima (1947-1952).
Uz glavne firekcije osnovana su i drugi organi u satavu tako da u satavu ministarstva djelovali još: Zemaljska uprava mlinova Hrvatske (1945-1946), Uprava za promet mješovitom robom i monopolskim proizvodima (1946-1952), Uprava za promet građevnim materijalom (1946-1952), Uprava za promet papirom i priborom za pisanje (1946-1952), Uprava za promet tekstilom (1946-1952), Uprava za promet željeznarskom robom (1946-1952) i Uprava za žitarice, njihovu preradu i prerađevine (1946-1952).
Stvaratelji: (1949 - 1951)
(1948 - 1949)
(1949 - 1949)
(1948 - 1949)
(1949 - 1949)
(1948 - 1949)
(1948 - 1949)

(1945 - 1951)
(1945 - 1951)
(1945 - 1947)
(1946 - 1947)
(1946 - 1947)
(1950 - 1953)

Identifikator: HR-HDA/S - 8629
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica