Facebook
Naziv: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-298
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MTO NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1951
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 77 kut. ; 88 knj.
Odgovornost: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1945-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora 1975. i 1988. godine (akv. 5/1975 i 2/1988), odnosno od Ministarstva financija RH 1999. godine (akv. 29/1999).
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze razne statistike o broju potrošača, o prosječnim troškovima života, o cijenama, zatim planovi poljoprivredne proizvodnje, planovi otkupa poljoprivrednih proizvoda i stoke, izvješća o opskrbi stanovništva hranom u pasivnim krajevima, statistike o investicijama, izvješća o racionalnoj prehrani, izvješća o konfiskaciji trgovačkih radnji, mlinova i sl.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema vrstama spisa (strogo povjerljivi, povjerljivi, opći, i računovodstvena dokumentacija), a zatim unutar svake od kategorija prema organizacijskim jedinicama Ministarstva te po broju urudžbenog zapisnika, odnosno kronološki. Dio spisa koji nisu bili evidentirani u urudžbenom zapisniku, složen je tematski.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-298/SI - 1 Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4263
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica