Facebook
Naziv: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 18.11.1943 - 1952
Normativni nazivi: Antifašistička fronta žena. Oblasni odbor za Dalmaciju (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: U prosincu 1942. formiran je Inicijativni odbor AFŽ-a za Dalmaciju. Za studeni 1943. bila je predviđena konferencija Oblasnog AFŽ-a. Zbog nepovoljnih okolnosti uzrokovanih tadašnjim ratnim operacijama konferencija nije održana. Umjesto toga, 18–19. studenoga 1943. u Bolu na Braču održano je I. oblasno savjetovanje AFŽ-a za Dalmaciju na kojem su izabrani Oblasni i Izvršni odbor. U Splitu je 7–10. ožujka 1945. održana II. oblasna konferencija AFŽ-a Dalmacije. Prije II. kongresa AFŽ-a Hrvatske održana je Oblasna konferencija. Nije poznat datum održavanja ni da li je bio nazivan III. konferencijom. Oblasni odbor djeluje do 1952. kada se ukidanjem oblasti kao teritorijalnih jedinica ukidaju i oblasne organizacije DPO-a (Društveno-političke organizacije), pa tako i AFŽ-a.
Sjedišta: Split (1942 - 1952)
Djelatnost: Za vrijeme II. svjetskog rata, Oblasni odbor AFŽ-a za Dalmaciju politički djeluje među ženama, okupljajući ih u borbi protiv fašizma. Organizacije AFŽ-a sudjeluju u ratu u pozadini, brinući o čistoći, prehrani, obradi zemlje, djeci, bolesnicima i ranjenicima. Održavaju tečajeve opismenjavanja, izrađuju odjeću, obavljaju kurirsku službu i drugi rad, a mnoge žene i izravno sudjeluju u borbama kao pripadnice partizanskih postrojbi. Organizacija je izdavala list Dalmatinka u borbi. Nakon II. svjetskog rata Oblasni odbor AFŽ-a za Dalmaciju radio je na političkoj mobilizaciji i aktivizaciji žena na svim područjima društvene djelatnosti: od tumačenja novostečenih prava do organiziranja u poslijeratnoj izgradnji i obnovi zemlje (sudjelovanje u radnim akcijama NF, uključivanje žena u gospodarstvo, osposobljavanje žena za kvalificirani rad, pomoć sindikatima u organiziranju radnica). U suradnji s organima vlasti brinuo je i o funkcioniranju svakodnevnoga života (rješavanje socijalnih problema; organiziranje pomoći zaposlenim majkama; poboljšanje zdravstvene zaštite žena; pomoć invalidima, ranjenicima i ratnoj siročadi; zaštita i zbrinjavanje djece preko dječjih domova, vrtića i škola, te edukacija žena kroz tečajeve i predavanja iz zdravstvenih, odgojnih, domaćinskih i drugih područja).
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu AFŽ-a nalazio se Oblasni odbor koji se sastojao od dva tijela širega Plenuma i užega Izvršnog odbora. Oblasni odbor, izabran na I. oblasnom savjetovanju AFŽ-a za Dalmaciju, imao je 24 članice, a od članova Oblasnog odbora izabran je Izvršni odbor od 9 članica na čelu s predsjednicom i tajnicom. Na II. oblasnoj konferenciji izabran je Oblasni odbor od 100 članica na čelu s predsjednicom, dvije potpredsjednice i tajnicom. Nakon II. svjetskog rata Oblasni odbor se i dalje sastoji od Plenuma sa 100 članica iz kojeg se bira Izvršni odbor od 20 članica. Kao najuže vodstvo i operativno tijelo Oblasnog odbora postoji Sekretarijat na čelu s predsjednicom i tajnicom. U sastavu Sekretarijata postojale su sekcije kao njegovi pomoćni organi (početku socijalno-zdravstvena, kulturno-prosvjetna i propagandna sekcija). Nakon II. kongresa AFŽ-a Jugoslavije ustaljuju se 3 sekcije: organizaciona sekcija, sekcija „Majka i dijete“ i propagandna i kulturno-prosvjetna sekcija.
Stvaratelji:

Napomena o vezama: Oblasni odbor AFŽ-a za Dalmaciju održavao je veze s nižim organizacijama AFŽ-a (okružnim, kotarskim) koordinirajući njihov rad te sa sebi nadređenim Glavnim odborom AFŽ-a Hrvatske i Centralnim odborom AFŽ-a Jugoslavije. Održavao je i veze sa ZAVNOH-om i narodnooslobodilačkim odborima kao organima vlasti. Nakon rata surađivao je s drugim društveno-političkim organizacijama: KPH, Narodnom frontom te s drugim organizacijama i institucijama.
Identifikator: HR-DAST/S - 8815
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica