Facebook
Naziv: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju (fond)
Signatura: HR-HDA-1235
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1950
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju (stvaratelj) (1942 - 1952)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja preuzeo Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. HDA je došao u posjed toga gradiva po službenoj dužnosti 1995. nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Tom prilikom preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (knjiga akvizicija br. 52/1995). Gradivo oblasnih odbora AFŽ-a u početku je činilo zajednički fond 1235. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske. Oblasni odbori. Od 2006. gradivo oblasnih odbora izdvojeno je u zasebne fondove (Oblasni odbor AFŽ Bjelovar, Oblasni odbor AFŽ za Dalmaciju, Oblasni odbor AFŽ za Istru, Oblasni odbor AFŽ Karlovac, Oblasni odbor AFŽ Osijek, Oblasni odbor AFŽ Rijeka, Oblasni odbor AFŽ Zagrebačke oblasti).
Sadržaj jedinice: Upute nižim odborima o organizacijskim pitanjima; izvješća nižih odbora; o proslavi Dana žena; Prvog maja; dopisi GO AFŽ-a Hrvatske i CO AFŽ-a Jugoslavije; materijali I. oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju; o suradnji s NOO-ima; referati; izvješća o organizaciji AFŽ-a; o kulturno-prosvjetnom radu; o pripremama za I. kongres AFŽ-a Hrvatske; o prikupljanju školskog pribora; o pisanju za Dalmatinku u borbi i druge listove. Od poslijeratnog gradiva zastupljeni su spisi Okružnog odbora AFŽ-a za Srednju Dalmaciju 1945–1947, tablični podaci o radu žena, upute o pretplatama na novine i pisanju članaka, zapisnici sastanaka, spisi o takmičenjima, proslavama Dana žena, periodična izvješća i planovi rada nižih odbora, o radu na selu i zadrugarstvu.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u Arhivu IHRPH kronološkim slaganjem spisa, izrađena su kartoteka s regestama i sumarni arhivski popis. Nakon revizije i dopune fonda 2006. za poslijeratno gradivo izrađen je novi sumarni popis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/13
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1234/P - 2 Antifašistička fronta žena (popis)
HDA-1235/AI - 1 Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju (analitički inventar)
HDA-1235/KT - 1 Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju (kartoteka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5122
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica