Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-1235/AI - 1
Naslov: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: analitički inventar
Autori: Fabekovec Mario
Uz fond: HR-HDA- 1235 Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju
Godina izrade: 2006
Razdoblje: 1942 - 1952
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 9
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
Napomena: 2006.g.izrađen je opis fonda po ISADG-u. Kao popis gradiva iz ratnog razdoblja pridodana je kartoteka s regestama napravljena u AIHRPH.
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 2265
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica