Facebook
Naziv: Spisi Oblasnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju iz poslijeratnog razdoblja (serija)
Signatura: HR-HDA-1235-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Sadržaj jedinice: Od poslijeratnog gradiva zastupljeni su tabelarni podaci o radu žena, upute o pretplatama na novine i pisanju članaka, zapisnici sastanaka, spisi o takmičenjima, proslavama Dana žena, periodična izvješća i planovi rada nižih odbora, o radu na selu i zadrugarstvu.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje gradiva ovoga fonda obavljeno je u AIHRPH-u. Gradivo je složeno tematski i kronološki. Kao pomagalo izrađen je sumarni popis u rukopisu. Gradivo Okružnog odbora AFŽ-a za Srednju Dalmaciju iz poslijeratnog razdoblja (1945/1947) spojeno je 2006. s ratnim gradivom istoga stvaratelja u fond 1876. Okružni odbor AFŽ-a za Srednju Dalmaciju, a gradivo kotarskih saveza ženskih društava Zadar, Šibenik, Makarska i Split (1956/1961) pripojeno fondu 1234. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 33688
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica