Facebook
HR-HDA-1235 - Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju (fond)
1 - Spisi Oblasnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju iz ratnog razdoblja (serija)
1 - Pismo Oblasnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju Okružnom odboru AFŽ-a Makarska o uputama u vezi organiziranja i rada AFŽ-a (predmet)
2 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a Dalmacija s objašnjenjem biti NOB-a te s pozivom ženama na sudjelovanje u raznim vidovima pomoći i organiziranju odbora AFŽ-a (predmet)
3 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a Dalmacija s uputama o provođenju izbora za odbore AFŽ-a i s molbom za izvještaje o radu (predmet)
4 - Izvještaj Okružnog odbor AFŽ-a Makarska o radu za prosinac Oblasnom odboru AFŽ-a Dalmacija (predmet)
5 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a Dalmacija o namjeri izdavanja lista za žene Dalmacije i zahtjeva organizaciju mreža dopisnika (predmet)
6 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a Dalmacija s objašnjenjem biti NOB-a sa zahtjevom za pomoć NOO-ima i stvaranje novih i omasovljenje postojećih borbenih jedinica (predmet)
7 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju organizacijama AFŽ-a u Dalmaciji s uputama za proslavu Prvog maja (predmet)
8 - Inicijativni pokrajinskog odbora AFŽ-a dalmacija šalje mjesnim odborima AFŽ-a materijal za proslavu Prvog maja i referat Cane Babović (predmet)
9 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju odborima AFŽ-a s objašnjenjem značenja lista "Slobodna Dalmacija s pozivom na suradnju u listu (predmet)
10 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju s objašnjenjem svrhe i važnosti listova "Dalmatinka u borbi" i "Slobodna Dalmacija" i zahtjevom pravilne raspodjele primjeraka (predmet)
1234567
Naziv: Spisi Oblasnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju iz ratnog razdoblja (serija)
Signatura: HR-HDA-1235-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1945
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Sadržaj jedinice: Gradivo čine upute nižim odborima o organizacijskim pitanjima; izvješća nižih odbora; spisi o proslavi Dana žena, Prvog maja; dopisi GO AFŽ-a Hrvatske i CO AFŽ-a Jugoslavije; materijali I. oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju; spisi o suradnji s NOO-ima; referati; izvješća o organizaciji AFŽ-a; spisi o kulturno-prosvjetnom radu, o pripremama za I. kongres AFŽ-a Hrvatske, o prikupljanju školskog pribora, o pisanju za "Dalmatinku u borbi" i druge listove.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje gradiva ovoga fonda obavljeno je u AIHRPH-u. Gradivo je složeno kronološki. Kao pomagalo za gradivo iz ratnoga razdoblja izrađena je kartoteka s regestama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/13
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 33962
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica