Facebook
Naziv: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1234
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KDAŽH (hrvatski)
Alternativni nazivi: Konferencija žena Hrvatske (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1990
Arhivske jedinica: 26.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 amb. kut. ; 6 svitak ; 3 kom. ; 7 knj. ; 238 kut.
Odgovornost: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske (stvaratelj) (1945 - 1990)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja počeo preuzimati AIHRPH. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem toga arhiva (knjiga akvizicija br. 52/1995). Ukupna količina gradiva iznosila je 23,65 d/m. Nova količina gradiva preuzeta je 30. siječnja 2004. od Zagrebačke nadbiskupije koja je u posjed preuzela nekadašnje prostorije KDAŽH u Vlaškoj 70a u Zagrebu (knjiga akvizicija br. 5/2004). Fondu je tada priključeno još 11 d/m gradiva.
Sadržaj jedinice: Velik dio spisa čini korespondencija s nižim razinama KDAŽH, KDAŽJ, drugim društveno-političkim organizacijama i institucijama u obliku dopisa, okružnica, izvješća, planova, popisa itd. Također, gradivo čine i zapisnici sjednica, skupština, plenuma, kongresa i drugih skupova s popratnim materijalima (referatima, elaboratima). Ponegdje su uz spise priloženi i tiskani materijali (brošure, knjige, bilteni). Znatan dio gradiva čine i materijali vezani za izdavačku djelatnost (tekstovi za časopis, rukopisi i građa za knjige itd.).
Izlučivanju: Nakon sređivanja 2005. izlučeno je oko 1,5 d/m gradiva, uglavnom financijske dokumentacije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; plakati
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje gradiva započeto je u Arhivu IHRPH i izrađeni su analitički i sumarni popis u rukopisu za gradivo iz razdoblja 1945-1976. U HDA izrađen je sumarni inventar za cjelopkupno razdoblje djelovanja stvaratelja.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 30 godina nakon nastanka. Gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon nastanka, odnosno 100 godina nakon rođenja osobe na koju se odnosi.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1234/SI - 1 Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1218: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Karlovac
HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
HR-HDA- 1228: Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske. Republička konferencija
HR-HDA- 1235: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju
HR-HDA- 1236: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija
HR-HDA- 1255: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Bjelovar
HR-HDA- 1351: Savez žena Hrvatske
HR-HDA- 1380: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Bjelovar
HR-HDA- 1382: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Daruvar
HR-HDA- 1717: Nagrada "Kata Pejnović"
HR-HDA- 1721: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Slavonski Brod
HR-HDA- 1722: Antifašistička fronta žena Hrvatske
HR-HDA- 1825: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Rijeka
HR-HDA- 1865: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Istru
HR-HDA- 1866: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Osijek
HR-HDA- 1867: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Zagrebačke oblasti
HR-HDA- 1868: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Biokovsko-neretvanski
HR-HDA- 1869: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Dubrovnik
HR-HDA- 1870: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Gorski kotar
HR-HDA- 1871: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Hrvatsko primorje
HR-HDA- 1872: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Karlovac
HR-HDA- 1873: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Knin
HR-HDA- 1874: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Liku
HR-HDA- 1875: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Pokuplje
HR-HDA- 1876: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Srednju Dalmaciju
HR-HDA- 1877: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Šibenik
HR-HDA- 1878: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5121
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica