Facebook
Naziv: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Karlovac (fond)
Signatura: HR-HDA-1218
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 0.30 kut.
Odgovornost: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Karlovac (stvaratelj) (1949 - 1952)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja preuzeo Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. HDA je došao u posjed toga gradiva po službenoj dužnosti 1995. nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Tom prilikom preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (knjiga akvizicija br. 52/1995). Gradivo oblasnih odbora AFŽ-a u početku je činilo zajednički fond 1235. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske. Oblasni odbori. Od 2006. gradivo oblasnih odbora izdvojeno je u zasebne fondove (Oblasni odbor AFŽ-a Bjelovar, Oblasni odbor AFŽ-a za Dalmaciju, Oblasni odbor AFŽ-a za Istru, Oblasni odbor AFŽ-a Karlovac, Oblasni odbor AFŽ-a Osijek, Oblasni odbor AFŽ-a Rijeka, Oblasni odbor AFŽ-a Zagrebačke oblasti).
Sadržaj jedinice: Gradivo čine tablični podaci o radu žena po kotarevima, izvješća nižih odbora, zapisnici sastanaka nižih odbora, analiza iz materijala kotarskih i gradskih konferencija AFŽ-a, zapisnik I. plenuma Oblasnog odbora AFŽ-a Karlovac od 26. veljače 1950, formular B-C-2 o sudjelovanju žena u dobrovoljnim radnim akcijama, zapisnik sastanka Izvršnog odbora Oblasnog odbora AFŽ-a Karlovac od 3. travnja 1950, tablični podaci o strukturi općinskih skupština.
Izlučivanju: Izlučivanje gradiva nije obavljano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje gradiva ovoga fonda obavljeno je u AIHRPH-u. Gradivo je podijeljeno prema provenijenciji (spisi oblasnog, a onda kotarskog odbora Karlovac) i složeno kronološki. Kao obavijesno pomagalo napravljen je sumarni popis (u rukopisu). Prilikom sređivanja 2006. gradivo okružnih odbora Karlovac i Lika spojeno je s ratnim gradivom fondova 1872. Okružni odbor AFŽ-a Karlovac i 1874. Okružni odbor AFŽ-a za Liku, a gradivo Kotarskog odbora SŽD-a Karlovac (1956/1959) pripojeno je fondu 1234. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske. Revizijom i dopunom fonda, 2006. izrađen je novi sumarni popis.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1218/SI - 1 Oblasni odbor Antifašističke fronte žena Karlovac (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5105
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica