Facebook
Naziv: Antifašistička fronta žena Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1722
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: AFŽH (hrvatski)
Razdoblje: 1942 - 1945
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja počeo preuzimati AIHRPH. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem toga arhiva (knjiga akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Gradivo čine spisi CO AFŽ-a Jugoslavije: materijali Prve zemaljske konferencije CO AFŽ-a Jugoslavije, direktivna pisma i okružnice; materijali Prve konferencije AFŽ-a Hrvatske, zapisnici sastanaka GO AFŽ-a Hrvatske, kopije direktivnih pisama upućenih nižim odborima, izvješća nižih odbora, upute o organizaciji AFŽ-a, pripremi žetve, programi proslave Dana žena, planovi političko-prosvjetnog rada, materijali za pripremu I. kongresa AFŽ-a Hrvatske, razni članci i dopisi za novine.
Izlučivanju: Izlučivanje gradiva nije obavljano. Zbog fragmentarnosti i vrijednosti gradiva svi spisi su predviđeni za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u Arhivu IHRPH. Sadrži 1018 predmeta koji su odloženi po cjelinama: Centralni odbor AFŽ-a Jugoslavije (signature 1/1-1/9), Glavni odbor AFŽ-a Hrvatske (signature 1/10-2/151), Pozdravi I. kongresu AFŽ-a Hrvatske (signature 2/152-4/536), I. kongres AFŽ-a Hrvatske (signature 4/537-4/584), Članci, pjesme, dopisi (signature 5/585-69/927a), Biografije boraca (signature 6/928-978), Uredništvo "Žena u borbi" (signature 7/979-7/1011), Redakvija lista "Lička žena u borbi" (signatura 7/1012) i Redakcija lista "Riječ žene" (signature 7/1013-7/1918). Radi lakšeg korištenja kartoteke regesta, napravljene su preslike koje se nalaze u prilogu inventara izrađenog 2007. (Analitički popis, str. 8).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 30 godina nakon nastanka. Gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon nastanka, odnosno 100 godina nakon rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/1-5
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1722/AI - 1 Antifašistička fronta žena Hrvatske (analitički inventar)
HDA-1722/KT - 1 Antifašistička fronta žena Hrvatske (kartoteka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5605
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica