Facebook
HR-HDA-1878 - Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar (fond)
1 - Obavijest Inicijativnom odboru AFŽ za okrug Šibenik da su u radu obuhvaćeni i teren Benkovcaj te druge informacije (predmet)
2 - Okružnica kotarskim općinskim i mjesnim odborima AFŽ-a o diobi Sjevero-dalmatinskog okruga na šibenski i zadarski (predmet)
3 - Obavijest Inicijativnom odboru AFŽ za Dalmaciju o stvaranju šibenskog i zadarskog okruga od bivšeg Sjeverodalmatinskog (predmet)
4 - Obavijest Inicijativnom odboru AFŽ-a za Preko o poslanih 11 komada lista "Dalmatinka u borbi" (predmet)
5 - Obavijest Mjesnom komitetu KPH-Zona 123 o organizacijskim promjenama tj. formiranju šibenskog i zadarskoj odbora AFŽ-a (predmet)
6 - Pismo Inicijativnog odbora AFŽ-a za okrug Šibenik kako bi im u radu najbolje došla jedna drugarica iz Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju (predmet)
7 - Obavijest Inicijativnom odboru AFŽ-a za kotar Preko o podjeli Sjeverodalmatinskog okruga na šibenski i zadarski te se traži dostava redovnih izvještaja (predmet)
8 - Inicijativni odbor AFŽ-a za kotar Preko šalje izvještaj o prikupljenoj hrani i odjeći, proslavi Prvog maja i organizacijskom stanju po općinama (predmet)
9 - Inicijativni odbor AFŽ-a za kotar Preko šalje izvještaj s održanog sastanka o političkoj situaciji i organizacijskom stanju (predmet)
10 - Potvrda Inicijativnom odboru AFŽ-a za Dalmaciju za primljeni list br. 12/43 kao i 44 kom. lista "Dalmatinka u borbi" te podaci o ostalim događajima (predmet)
12345678910
Naziv: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar (fond)
Signatura: HR-HDA-1878
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Odgovornost: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar (stvaratelj) (1943 - 1947)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja preuzeo Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. HDA je došao u posjed toga gradiva po službenoj dužnosti 1995. nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Tom prilikom preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (knjiga akvizicija br. 52/1995). Gradivo okružnih odbora AFŽ-a u početku je činilo zajednički fond 1236. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske. Okružni odbori. Od 2006. gradivo okružnih odbora izdvojeno je u zasebne fondove (Okružni odbor AFŽ-a Banija, Okružni odbor AFŽ-a Biokovsko-neretvanski, Okružni odbor AFŽ-a Bjelovar, Okružni odbor AFŽ-a Daruvar, Okružni odbor AFŽ-a Dubrovnik, Okružni odbor AFŽ-a za Gorski kotar, Okružni odbor AFŽ-a za Hrvatsko primorje, Okružni odbor AFŽ-a Karlovac, Okružni odbor AFŽ-a Knin, Okružni odbor AFŽ-a za Liku, Okružni odbor AFŽ-a Pokuplje, Okružni odbor AFŽ-a Slavonski Brod, Okružni odbor AFŽ-a za Srednju Dalmaciju, Okružni odbor AFŽ-a Šibenik, Okružni odbor AFŽ-a Zadar).
Sadržaj jedinice: Gradivo čine obavijesti nižim odborima te Oblasnom odboru AFŽ-a za Dalmaciju o teritorijalnoj reorganizaciji i formiranju Inicijativnog okružnog odbora, korespondencija s Oblasnim odborom AFŽ-a za Dalmaciju, Okružnim odborom AFŽ-a Šibenik, nižim odborima i partizanskim postrojbama, okružnice nižim odborima: o prikupljanju hrane za partizane, o proslavi dvogodišnjice ustanka, o pisanju članaka za novine te spisi kotarskih odbora (Preko, Benkovac, Biograd), spisi općinskih odbora (Iž, Filip Jakov, Sali, Nin) i Mjesnog odbora Donja Jagodnja.
Izlučivanju: Izlučivanje gradiva nije obavljano. Zbog fragmentarnosti i vrijednosti gradiva svi spisi su predviđeni za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u Arhivu IHRPH kronološkim slaganjem spisa i izrađena kartoteka s regestima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/13
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1878/AI - 1 Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar (analitički inventar)
HDA-1878/KT - 1 Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar (kartoteka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5753
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica