Facebook Slike
Naziv: Inicijativni odbor AFŽ-a za kotar Preko šalje izvještaj s održanog sastanka o političkoj situaciji i organizacijskom stanju (predmet)
Signatura: HR-HDA-1878-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-19/2219
Razdoblje: 1943 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 117474