Facebook
Naziv: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1947
Normativni nazivi: Antifašistička fronta žena. Okružni odbor Zadar (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest:

Od proljeća 1943. postoji Inicijativni odbor AFŽ-a za okrug Zadar. Nastao je nakon podjele bivšeg Sjevernodalmatinskog okruga na Šibenski i Zadarski okrug. Prva okružna konferencija AFŽ-a Zadar održana je 15. studenoga 1944. na kojoj je izabran Okružni odbor.

Sjedišta: Zadar (1943 - 1947)
Djelatnost:

Za vrijeme II. svjetskog rata, Okružni odbor AFŽ Zadar politički djeluje među ženama, okupljajući ih u borbi protiv fašizma. Organizacije AFŽ-a sudjeluju u ratu u pozadini, brinući o čistoći, prehrani, obradi zemlje, djeci, bolesnicima i ranjenicima. Održavaju tečajeve opismenjavanja, izrađuju odjeću, obavljaju kurirsku službu, propagandni, obavještajni, sabotažni i drugi ilegalan rad, a mnoge žene i izravno sudjeluju u borbama kao pripadnice partizanskih postrojbi.

Unutarnji ustroj / genealogija:

Prilikom nastanka Inicijativni je odbor imao  3 članice. U prosincu 1943. broj članica Inicijativnog odbora povećan je na 5. Okružni je odbor činio određeni broj članica na čelu s predsjednicom i tajnicom.

Stvaratelji:
Napomena o vezama: Okružni odbor AFŽ Zadar održavao je s veze s kotarskim organizacijama AFŽ-a koordinirajući njihov rad sa sebi nadređenim Oblasnim odborom za Dalmaciju, Okružnim odborom AFŽ Šibenik, OK KPH Zadar, narodnooslobodilačkim odborima te partizanskim postrojbama.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1878 Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8852
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica