Facebook Slike
Naziv: Okružnica kotarskim općinskim i mjesnim odborima AFŽ-a o diobi Sjevero-dalmatinskog okruga na šibenski i zadarski (predmet)
Signatura: HR-HDA-1878-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-19/2212
Razdoblje: 1943 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 117467