Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Zadar (fond)
Signatura: HR-HDA-1853
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1946
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Zadar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Okružnog komiteta KPH Zadar preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21.10.1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26.4.1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskog odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo ratnog razdoblja (1942-1946) sadrži prepisku OK KPH za Sjevernu Dalmaciju/Zadar sa CK KPH, OK KPH (Šibenik, Hrvatsko primorje), OK SKOJ-a za Sjevernu Dalmaciju, kotarskim komitetima (Preko, Benkovac, Biograd, Šibenik), Štabom III pomoćnog obalnog sektora, općinskim NOO-ima, MK Benkovac, Centrom II. odsjeka grupe partizanskih odreda Dalmacije, Biogradskim odredom OK KPH Zadar, Štabom sjevernodalmatinskih partizanskih odreda, Štabom kninskog sektora, partijskim jedinicama, Štabom grupe partizanskih Odreda Dalmacije, Općinskim Povjereništvom KPH za Benkovac, itd.
Gradivo poslijeratnog razdoblja (1945-1946) sadrži materijale Prve okružne partijske konferencije, zapisnike sastanaka (biroa i plenuma) OK KPH Zadar, zapisnike s partijskih savjetovanja za okrug Zadar, korespondenciju OK KPH Zadar s tijelima vlasti, društveno-političkim i društvenim organizacijama i ustanovama, depeše i izvještaje OK KPH Zadar upućene OblK za Dalmaciju, političko-organizacione i tematske izvještaje kotarskih i mjesnog komiteta Zadar upućene OK KPH Zadar, statističke tabelarne podatke.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1942-1945. spisi su složeni kronološki u AIHRPH. Svi dokumenti su obrađeni kao regeste u kartoteci, a inventarni brojevi pojedinačnih spisa teku u kontinuitetu od 1122 do 2394. Zbog zadržavanja prvobitnog reda kao i informativne vrijednosti spomenute kartoteke gradivo ovog razdoblja postoji kao zasebna serija.
Gradivo okružnog komiteta (poslijeratno) nije bilo sređeno. Godine 2012. pokrenuta je reorganizacija gradiva fonda. Izrađen je novi plan sređivanja te je uz kronološki primijenjen i tematski princip sređivanja slijedom organizacijske strukture komiteta na terenu i organizacijske strukture partijskog aparata samog Okružnog komiteta.
Fond se sastoji od dvije cjeline: 1. Okružni komitet KPH za Sjevernu Dalmaciju/Zadar u ratnom razdoblju 1942-1945 i 2.Okružni komitet KPH Zadar u poslijeratnom razdoblju 1945-1946.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/219-226. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaratelja, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1853/SI - 1 Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Zadar (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5728
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica