Facebook Slike
Naziv: Potvrda Inicijativnom odboru AFŽ-a za Dalmaciju za primljeni list br. 12/43 kao i 44 kom. lista "Dalmatinka u borbi" te podaci o ostalim događajima (predmet)
Signatura: HR-HDA-1878-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-19/2220
Razdoblje: 1943 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 117475