Facebook
Naziv: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija (fond)
Signatura: HR-HDA-1236
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1947
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Odgovornost: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija (stvaratelj) (1942 - 1947)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja preuzeo Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. HDA je došao u posjed toga gradiva po službenoj dužnosti 1995. nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Tom prilikom preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (knjiga akvizicija br. 52/1995). Gradivo okružnih odbora AFŽ-a u početku je činilo zajednički fond 1236. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske. Okružni odbori. Od 2006. gradivo okružnih odbora izdvojeno je u zasebne fondove (Okružni odbor AFŽ-a Banija, Okružni odbor AFŽ-a Biokovsko-neretvanski, Okružni odbor AFŽ-a Bjelovar, Okružni odbor AFŽ-a Daruvar, Okružni odbor AFŽ-a Dubrovnik, Okružni odbor AFŽ-a za Gorski kotar, Okružni odbor AFŽ-a za Hrvatsko primorje, Okružni odbor AFŽ-a Karlovac, Okružni odbor AFŽ-a Knin, Okružni odbor AFŽ-a za Liku, Okružni odbor AFŽ-a Pokuplje, Okružni odbor AFŽ-a Slavonski Brod, Okružni odbor AFŽ-a za Srednju Dalmaciju, Okružni odbor AFŽ-a Šibenik, Okružni odbor AFŽ-a Zadar).
Sadržaj jedinice: Gradivo čine materijali okružnih konferencija AFŽ-a Banije; korespondencija s GO AFŽ-a Hrvatske, s nižim odborima i Okružnim odborom AFŽ-a Karlovac; zapisnik okružnog savjetovanja od 11. siječnja 1944; pozdravna pisma, leci, spisi nižih odbora (Glina, Dvor, Petrinja, Kostajnica), sastavci (za tisak?). Od poslijeratnog gradiva zastupljeni su tablični podaci o radu i takmičenjima za I. kongres AFŽ-a Hrvatske i Dan žena.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u Arhivu IHRPH kronološkim slaganjem spisa i izrađena je kartoteka s regestama. Gradivo iz poslijeratnog razdoblja bilo je u sklopu gradiva Oblasnog odbora AFŽ-a Zagreb i popisano u njegovom sumarnom popisu (u rukopisu). Prilikom sređivanja 2006. to gradivo pripojeno je ovom fondu. Spis iz 1958. pripojen je fondu 1234. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/9
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1236/AI - 1 Okružni odbor antifašističke fronte žena Banije (analitički inventar)
HDA-1236/KT - 1 Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija (kartoteka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5123
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica