Facebook
Naziv: Spisi Okružnog odbora AFŽ-a Banija iz poslijeratnog razdoblja (serija)
Signatura: HR-HDA-1236-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1945 - 1947
Arhivske jedinica: 4 kom
Tehničke jedinica: 4 kom.
Odgovornost: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija (stvaratelj) (1942 - 1947)
Sadržaj jedinice:

Od poslijeratnog gradiva zastupljeni su tabelarni podaci o radu i takmičenjima za I. kongres AFŽ-a Hrvatske i Dan žena.

Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja:

Gradivo iz poslijeratnog razdoblja bilo je u sklopu gradiva Oblasnog odbora AFŽ-a Zagreb i popisano u njegovom sumarnom popisu (u rukopisu). Prilikom sređivanja 2006. to gradivo pripojeno je ovom fondu. Spis iz 1958. pripojen je fondu 1234. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske.

Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1236/AI - 1 Okružni odbor antifašističke fronte žena Banije (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 30209
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica